Glaukom

Glaukom

Týmto pojmom označujeme skupinu chorobných stavov, pri ktorých je tlak vo vnútri oka individuálne dostatočne vysoký na to, aby dochádzalo k poškodeniu nervových vláken zrakového nervu. Poškodenie sa prejavuje zmenami v zornom poli, ako aj poklesom zrakovej ostrosti.

U nás je súčasťou zisťovania zrakovej ostrosti (vízu) aj meranie vnútro očného tlaku moderným prístrojom.