Blog

Týmto pojmom označujeme skupinu chorobných stavov, pri ktorých je tlak vo vnútri oka individuálne dostatočne vysoký na to, aby dochádzalo k poškodeniu nervových vláken zrakového nervu. Poškodenie sa prejavuje zmenami v zornom poli, ako aj poklesom zrakovej ostrosti.U nás je súčasťou zisťovania zrakovej ostrosti (vízu) aj meranie vnútro...

Fyziologické a patologické zmeny oka v priebehu tehotenstva sú vyvolané metabolickými, hormonálnymi, imunologickými a kardiovaskulárnymi faktormi. V priebehu tehotenstva klesajú hodnoty vnútro očného tlaku, znižuje sa citlivosť rohovky a dochádza k prechodným poruchám akomodácie. Môže nastať aj refrakčná nestabilita (t.z. zmena dioptrií). Dochádza aj k poruchám znášanlivosti šošoviek.V priebehu tehotenstva a po ukončení dojčenia...