Videnie v tehotenstve

Videnie v tehotenstve

Fyziologické a patologické zmeny oka v priebehu tehotenstva sú vyvolané metabolickými, hormonálnymi, imunologickými a kardiovaskulárnymi faktormi. V priebehu tehotenstva klesajú hodnoty vnútro očného tlaku, znižuje sa citlivosť rohovky a dochádza k prechodným poruchám akomodácie. Môže nastať aj refrakčná nestabilita (t.z. zmena dioptrií). Dochádza aj k poruchám znášanlivosti šošoviek.

V priebehu tehotenstva a po ukončení dojčenia môže dôjsť k progresii diabetickej retinopatie. Preeklamčná hypertenzívna porucha sa prejaví subjektívne vnímanými výpadkami v zornom poli (skotómy) a dvojitým videním (diplopiou). Myopia akéhokoľvek stupňa nie je sama osebe dôvodom k indikácii cisárskeho rezu.